Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO (International Organization for Standardization) ban hành. ISO 22000 đưa ra các yêu cầu nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm, đồng thời phù hợp hơn với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2018, là phiên bản mới nhất đã được sửa đổi từ phiên bản tiêu chuẩn đầu tiên phát hành năm 2005. Tiêu chuẩn này đã được cập nhật mới với cấu trúc cấp cao của ISO và đã được sửa đổi để đáp ứng mọi thách thức về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay. Những tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận cũ sẽ phải thực hiện chuyển sang phiên bản 2018 của tiêu chuẩn này trước ngày 19 tháng 6 năm 2021. Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2021, phiên bản ISO 22000:2005 sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị.
Áp dụng ISO 22000 cho doanh nghiệp nào?

Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng thực phẩm không phân biệt quy mô bao gồm:

 • Thực phẩm chức năng: cho người già, trẻ em, người bị bệnh;
 • Doanh nghiệp chế biến rau, củ, quả, thịt trứng sữa, thuỷ hải sản;
 • Doanh nghiệp sản xuất, chế biến gia vị;
 • Các hãng vận chuyển thực phẩm;
 • Hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ;
 • Doanh nghiệp sản xuất vật liệu bao gói thực phẩm;
 • Trang trại trồng trọt và chăn nuôi.

ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong một doanh nghiệp

 • Phải chứng minh khả năng kiểm soát rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm, để liên tục cung cấp các sản phẩm an toàn đáp ứng cả yêu cầu của khách hàng và đáp ứng các quy định;
 • Nhằm mục đích tăng sự hài lòng của khách hàng bằng cách kiểm soát rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm.

Một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được chứng nhận ISO 22000 đảm bảo cho các bên liên quan về việc

 • Tuân thủ các yêu cầu an toàn;
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hợp đồng;
 • Khả năng của doanh nghiệp đáp ứng một cách cụ thể các nhu cầu về an ninh lương thực của khách hàng;
 • Gia tăng sự hài lòng của khách hàng;
 • Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp;
 • Một hệ thống sản xuất đã sẵn sàng để xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế.