Dịch Vụ Đào Tạo

THT Công Nghệ chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn:

– Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015; 5S; Kaizen; …).

– Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ISO 22000; HACCP; …).

– Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001: 2015) .

– Hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000.

– Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001: 2007).

– Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực thiết bị / dụng cụ y tế

– Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO /IEC 27000)

– Công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Contact Us