OHSAS 18001

OHSAS 18001

Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 (SR.18000)

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô tổ chức. OHSAS 18001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm – an toàn cho con người – an toàn cho môi trường – tiết kiệm chi phí.

Lợi ích của việc áp dụng:

Thâm nhập thị trường quốc tế khi yêu cầu tuân thủ OHSAS 18001 như là một điều kiện bắt buộc,
Nâng cao uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,
Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trọng nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,
Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại