Hợp Quy

Hợp Quy

THT tích cực triển khai các hoạt động tư vấn để chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Công ty TNHH THT Công nghệ (THT) là tổ chức tư vấn để chứng nhận các sản phẩm. dịch vụ phù hợp với các Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia. Trong nhiều năm qua, với việc triển khai rộng rãi các chương trình tư vấn để chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn phù hợp với chuẩn mực quốc tế, THT đã trở thành một thương hiệu phổ biến gắn với sản phẩm, hàng hoá của hàng ngàn tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ tư vấn để chứng nhận hợp chuẩn, THT đã và đang tích cực triển khai các hoạt động tư vấn để chứng nhận hợp quy để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng của các bộ, ngành. Sau khi được THT tư vấn để chứng nhận, tổ chức, doanh nghiệp có quyền gắn dấu hợp quy CR trực tiếp lên sản phẩm, hàng hoá như mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện điện tử gia dụng, kính xây dựng,… Kết quả tư vấn để chứng nhận hợp quy của THT và dấu hợp quy CR của các tổ chức chứng nhận liên kết với THT gắn trên các sản phẩm, hàng hoá là cơ sở tin cậy cho sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Để hiểu rõ thêm về quy định của các Bộ, ngành liên quan tới hoạt động tư vấn để chứng nhận hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy, trình tự và thủ tục tiến hành đánh giá tư vấn để chứng nhận và gắn dấu CR lên sản phẩm, danh sách các sản phẩm, hàng hoá đã được THT tư vấn để chứng nhận, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới chân trang web.